Op 10 juni vindt de tweede voorbereidende vergadering plaats voor de Vredesweek
2024 (14 tot 22 september). Er is een aantal activiteiten in voorbereiding: -verhalen
over (de) oorlog, vrede en sociale samenhang in Kamperpoort -Filosofisch café in
het kader van de vredesweek -Oecumenische Vredesdienst gedragen door
Oosterkerk, Wolweverkerk, Parochie Thomas a Kempis, Basisgemeente de
Werkplaats en Lutherse Kerk -Run4Peace van moskee via synagoge naar
Dominicanenklooster.
Het landelijk thema is “Samen voor Vrede Nu!”. Het Vredesplatform Zwolle,
Ambassade voor Vrede van vredesorganisatie PAX, verzamelt de activiteiten in een
flyer, die eind augustus verschijnt. Meer ideeën zijn welkom via
vredesplatformzwolle@gmail.com
Over de Vredesweek
De vredesweek wordt landelijk in vele plaatsen in Nederland gehouden in de week rond
21 september, de dag van de vrede. Dit gebeurt in samenwerking met PAX
(www.paxvoorvrede.nl). “Samen voor vrede, Nu!” is het gezamenlijke landelijke thema.
Dat kan toegepast worden op vele situaties in onze wereld nu. Zoals bij conflicten in
Rusland en Oekraine en in Israël en Palestina, maar ook dichter bij huis bij
voetbalwedstrijden en boerenprotesten.
Over het Vredesplatform Zwolle
Een kleine kern van vijf mensen bundelt de activiteiten die plaatsvinden in de
Vredesweek in Zwolle. In de uitgebrachte flyer staan de activiteiten in de Vredesweek
vermeld. Deze flyer komt eind augustus ook online te staan op
www.vredesplatformzwolle.nl . Daar staan ook foto’s en verslagen van vorige activiteiten,
die weer anderen tot inspiratie kunnen zijn.
Het Vredesplatform organiseert zelf jaarlijks een ‘Walk of Peace’, een (korte) wandeling
in een bepaalde wijk met aandacht voor vrede en vredesbevorderende activiteiten in de
wijk. Dit jaar wordt deze Walk of Peace georganiseerd op de Internationale Dag van de
Vrede, 21 september, in de wijk Kamperpoort, als onderdeel van het Bak100 festival dat
in de wijk georganiseerd wordt door de bewoners van de wijk.

VREDESWEEK 2024 in de steigers