2. Walk of Peace

Walk of Peace 2023

Doe je ook mee aan de ‘Walk of Peace’?

 

De start van de Vredesweek in Zwolle is dit jaar op 16 september met de Walk of Peace in de Aa-landen. De Vredesweek gaat tot en met zondag 24 september. De week wordt al vele jaren georganiseerd rond de Internationale Dag van de Vrede op 21 september, met vele activiteiten voor de vrede in de wereld.

Het Vredesplatform Zwolle organiseert dit jaar in de Aa-landen samen met organisaties in de wijk, zoals de school ‘De Werkschuit’ en de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen: de ‘Walk of Peace’. Elk jaar is deze vredeswandeling in een andere wijk. Vorige jaren waren dat Holtenbroek, het Stadscentrum, Diezerpoort en Assendorp.

Het thema is: Klimaat en Vrede. We gaan op bezoek bij groepen en organisaties in de wijk die zich inzetten voor verbetering van het woonklimaat door vergroening, verbetering van het leefklimaat en een beter sociaal klimaat op kleine of grotere schaal. Wie zet zich in om temperatuurstijgingen in de wijk te beperken door bomen te planten? Wie maakt werk van het verbeteren van hoe mensen in de wijk met elkaar omgaan? Ben je geïnteresseerd in wat er allemaal op het gebied van Klimaat en Vrede gebeurt in de AA-landen? Loop of fiets dan mee!

Wij hebben de medewerking van de Werkschuit (IKC). De wandeling is al in de tweede week van het nieuwe schooljaar, een goed begin. De kinderen zullen samen met kunstenaar Jacomijn Schellevis hun beelden maken van een wereld én hun wijk waar het klimaat leefbaar is. Ook maken ze samen met stadsdichter Bauke Vermaas gedichten rond dit thema.

We starten op 16 september om 13.30 bij ‘De Werkschuit’ (openbare basisschool) en kinderopvang Doomijn, Rijnlaan 200. Eerst gaan kinderen gedichten voorlezen die ze gemaakt hebben. We onthullen de nieuwe Vredesengel met Klimaatwereldbol waaraan door hen is meegewerkt. Daarna gaan we in kleine groepjes de wijk in wandelen en fietsen. De afstand die we lopen zal zo’n 2 á 3 km zijn, de fietsgroepjes fietsen iets verder. Alle wijkbewoners, dus ook kinderen van alle scholen in de wijk en hun ouders zijn welkom! Om een uur of vier komen we weer samen bij de school om het af te ronden.

Het gaat bruisen in de wijk! De Walk of Peace zal aanhaken bij de Sionskerk, een Groene Kerk, die op 16 september ook activiteiten doet rond klimaat en vrede waar de kinderen o.a. insectenhotels gaan maken. Groepjes gaan ook naar de Bolder waar het nieuwe cursusjaar ingewijd wordt, met o.a. het Repair Café. Het project Centraal Wonen zal één van de interesse plaatsen zijn. Sommige groepjes gaan ook op bezoek bij de biologisch Moestuin ‘De Brinkhoek’. Daarnaast zijn er nog hele boeiende andere plaatsen in de wijk.

Wist u dat de gemiddelde temperatuur in grote delen van de Aa-landen ongeveer 2o gemiddeld per jaar lager is dan het centrum van de stad? En dat op een warme dag het wel 7o scheelt! Wat wordt er gedaan om dit voor elkaar te krijgen? Wat wordt gedaan om het sociale klimaat te verbeteren? Er zijn veel mooie initiatieven op het gebied van Klimaat en Vrede in de Aa-landen, interessant voor iedereen die in deze mooie wijk woont. Maar ook voor mensen uit andere wijken is er veel te leren.

Loop of fiets mee op 16 september en maak kennis met deze mooie activiteiten in de wijk.

Sytse Tjallingii en Marlies Tjallingii, Aart Hoogcarspel, Raymond Nagelmaeker, zij vormen het Vredesplatform Zwolle.

Walk of Peace 2022

Een bijzondere Vredeswandeling in Zwolle

Op zaterdag 17 september vond deze informatieve wandeling van de Vredesweek plaats in de Zwolse wijk Assendorp. We kwamen om 13.30 uur samen in het wijkcentrum ‘De Enk’ Enkstraat 67.

Eerst onthulden we het Vredesbeeld. Kinderen uit Zwolle en een kunstenaar maken dit beeld. Samen met enkele gastsprekers van de gemeente en uit de buurt geven we op die wijze vorm aan Zwolle Vredesstad.

Wandelen of fietsen

Als deelnemer wandelde je ongeveer 3 km in groepjes door de wijk Assendorp. De wijk werd verkend en er waren verschillende activiteiten van zo’n 20 minuten van wijkbewoners en organisaties in de wijk. Er was ook een fietsgroep actief. En ben je slecht ter been dan was er de mogelijkheid van de fietstaxi van Fietsjoe.

Thema ´Generatie Vrede staat op!`, Zwolle Vredesstad.

We hopen dat de deelnemers dit jaar een inspirerende Walk of Peace hebben gehad, waarbij zij veel te weten zijn gekomen over de bewoners en de organisaties in Assendorp. Wellicht levert het nog ideeën op om ook bij henzelf nog iets extra te doen aan vrede, duurzaamheid, klimaat, voor vluchtelingen en ruimte voor groen.

 

Er is inmiddels een fotoverslag van Walk van 2022. Als j deze wilt bekijken, druk dan op de volgende link: Fotoverslag Walk of Peace 2022

Samenvattingen van de Walk of Peace

Walk of Peace in het jaar 2021: Diezerpoort 2021

Walk of Peace in het coronajaar 2020: Centrum Zwolle 2020