2. Walk of Peace

Walk of Peace 2023

De ‘Walk of Peace’ in 2023, datum 16 september 2023

 

De start van de Vredesweek in Zwolle was dit jaar op 16 september met de Walk of Peace in de Aa-landen. De Vredesweek liep tot en met zondag 24 september. De week wordt al vele jaren georganiseerd rond de Internationale Dag van de Vrede op 21 september, met vele activiteiten voor de vrede in de wereld.

Het Vredesplatform Zwolle organiseerde dit jaar in de Aa-landen samen met organisaties in de wijk, zoals de school ‘De Werkschuit’ en de Stichting Wijkgemeenschap Aa-landen: de ‘Walk of Peace’. Elk jaar is deze vredeswandeling in een andere wijk. Vorige jaren waren dat Holtenbroek, het Stadscentrum, Diezerpoort en Assendorp.

Het thema was: Klimaat en Vrede. We gingen op bezoek bij groepen en organisaties in de wijk die zich inzetten voor verbetering van het woonklimaat door vergroening, verbetering van het leefklimaat en een beter sociaal klimaat op kleine of grotere schaal. Wie zet zich in om temperatuurstijgingen in de wijk te beperken door bomen te planten? Wie maakt er werk van het verbeteren van hoe mensen in de wijk met elkaar omgaan? Ben je geïnteresseerd in wat er allemaal op het gebied van Klimaat en Vrede gebeurt in de AA-landen? Lees het volgende fotoverslag: https://vredesplatformzwolle.com/wp-content/uploads/2023/09/2023-09-29-Fotoverslag-Walk-of-Peace.pdf

Sytse Tjallingii en Marlies Tjallingii, Aart Hoogcarspel, Raymond Nagelmaeker, zij vormen het Vredesplatform Zwolle.

Walk of Peace 2022

Een bijzondere Vredeswandeling in Zwolle

Op zaterdag 17 september vond deze informatieve wandeling van de Vredesweek plaats in de Zwolse wijk AA-Landen. We kwamen om 13.30 uur samen bij de basisschool ‘De Werkschuit’.

Eerst onthulden we de aanvullingen op het Vredesbeeld. Kinderen uit Zwolle en een kunstenaar hebben dit gemaakt. Samen met enkele gastsprekers van de gemeente en uit de buurt geven we op die wijze vorm aan Zwolle Vredesstad.

Wandelen of fietsen

Als deelnemer wandelde je ongeveer 3 km in groepjes door de wijk AA-Landen. De wijk werd verkend en er waren verschillende activiteiten van zo’n 20 minuten van wijkbewoners en organisaties in de wijk. Er was ook een fietsgroep actief.

Thema ´Zwolle Vredesstad heeft aandacht voor het klimaat’.

We hopen dat de deelnemers dit jaar een inspirerende Walk of Peace hebben gehad, waarbij zij veel te weten zijn gekomen over de bewoners en de organisaties in de AA-Landen. Wellicht levert het nog ideeën op om ook bij henzelf nog iets extra te doen aan vrede, duurzaamheid, klimaat, voor vluchtelingen en ruimte voor groen.

 

Er is inmiddels een fotoverslag van Walk van 2023. Als je deze wilt bekijken, druk dan op de volgende link: Fotoverslag Walk of Peace 2022

Samenvattingen van de Walk of Peace

Walk of Peace in het jaar 2022 in Assendorp: Fotoverslag Walk of Peace 2022

Walk of Peace in het jaar 2021: Diezerpoort 2021

Walk of Peace in het coronajaar 2020: Centrum Zwolle 2020