Door Marlies en Sytse Tjallingii

Wij zijn ook actief in het Vredesplatform Zwolle. Vrede betekent voor ons niet alleen de afwezigheid van oorlog, maar vooral ook rechtvaardigheid, gelijkwaardigheid en zorg voor elkaar.

Takecarebnb is zo’n initiatief om vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben, een betere start in de samenleving te geven. Bovendien leren wij zoveel over de landen waar deze mensen vandaan komen dat we ons bewust zijn dat er nog heel veel werk te doen is om vrede in de wereld dichterbij te brengen. Vandaar de oproep om mee te doen met: https://takecarebnb.org.

Wat hebben we in Zwolle mooie ervaringen met de gasten van TakeCareBnB! Dat maakt dat we graag instemmen met een nieuwe gast.

Nog even wat bijzonderheden over TakeCareBnB: Iedere gemeente moet vluchtelingen met een verblijfsvergunning huisvesting bieden. Daar komt medio 2021 de verantwoordelijkheid bij voor inburgering en maatschappelijke ondersteuning. TakeCareBnB kan daar aan bijdragen.

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) heeft een logeerregeling. TakeCareBnB zorgt voor een logeer mogelijkheid. Als deze vluchtelingen van het AZC naar een huis in een koppelgemeente mogen kunnen ze maximaal drie maanden bij een gastgezin logeren. Sammy Mahdi, de Staatssecretaris van Asiel en Migratie schreef onlangs aan de Kamer dat de Logeerregeling ‘bijdraagt aan een snellere start voor statushouders met het opbouwen van een leven in Nederland’, alsmede dat ‘logeren via een door TakeCareBnB zorgvuldig geselecteerd gastgezin specifieke elementen heeft die gunstig zijn voor participatie’. Op dit moment wachten duizenden statushouders op een woning. Sinds de oprichting in 2015 tot eind juni 2018 hebben 155 status­houders kunnen logeren bij een gezin in Neder­land.

We hebben vanaf 2018 achtereenvolgens Zain en Mohammed uit Syrië gehad. Daarna heeft Husseyn uit Turkije enkele maanden bij ons gewoond. En nu heeft Hecham uit Syrië al weer afscheid genomen na bijna twee maanden. Volgende week verwachten we Mehmed uit Turkije. Wat een boeiende ervaringen telkens weer! Wat leren we veel van hen. Over hun land, hun gewoontes en natuurlijk over de politieke en veiligheid situatie in hun landen. Alle vijf heel verschillende mensen die we te gast hebben. Vanwege de privacy en het risico, dat sommigen en vaak ook hun families in hun eigen land nog lopen door dictatoriale overheden, vermelden we niet hun volledige namen.

Eén van hen spreekt al heel aardig Nederlands en heeft een Nederlandse vriendin. Hij is heel vriendelijk en heeft ook nog goede contacten met zijn familie in Syrië. Hij viert het Suikerfeest na de Ramadan bij ons thuis met twaalf mensen, waarvan de helft vluchtelingen en de andere helft Nederlanders. We hebben de tafels uit de keuken en de zitkamer bij elkaar geschoven. Hij gaat in de keuken aan de slag en belt zijn moeder in Syrië op voor recepten. Verhalen over verschillende familieleden die onder vuur kwamen te liggen in Damascus, maar toch zich in veiligheid wisten te brengen. Een andere gast is getraumatiseerd en spreekt eigenlijk alleen maar Engels. Tijdens zijn verblijf heeft hij een zware allergie aanval, dus gaan we met hem naar het ziekenhuis. Hij is heel zachtaardig en vriendelijk. Hij heeft veel verhalen over verschillende terroristische groepen waar hij ternauwernood aan wist te ontsnappen.

Eén van de Turkse gasten heeft in drie jaar op elf adressen gewoond om aan arrestatie te ontkomen en is toen gevlucht. Hij heeft een vrouw in het AZC leren kennen en wij mochten getuigen zijn bij hun trouwen. Ze hebben nu een leuk huis en we hebben al enkele malen opgezocht. Heel gezellig om bij hen te eten en natuurlijk een spelletje te doen met Nederlandse woorden. We hebben ons een beetje verdiept in wat er in Turkije speelt. In de vorige Vriendenkring stond al een artikel over Gülen, hoe ruimdenkend en vredelievend deze is en hoe zwaar vervolgd zijn aanhangers worden. Maar ook één van onze gasten is geen aanhanger van Gülen maar is wel ontslagen en wordt vervolgd. Hij heeft 17 maanden in de gevangenis gezeten. Daarna is hij gevlucht.

Toch speelt de politiek maar een kleine rol in onze contacten. We hebben het veel over allerlei typisch Nederlandse gewoontes, zegswijzen en regels. We vragen dan honderd uit over wat zij gewend zijn en kunnen dat soms weer begrijpen door onze eigen ervaringen in het buitenland. Het spelen van spelletjes iedere avond is meestal een hoogtepunt van de dag. We lachen veel en dat hoeft niet vertaald te worden! We doen een coöperatief woordspel, creatief en elkaar ondersteunend helpen we zo de woordenschat uit te breiden. Daarna alleen voor de fun een spelletje jacht wat grotendeels op toeval gebaseerd is. Het plezier tijdens het spelen komt vooral door hoe we met winnen en verliezen omgaan. We spelen dan ook hoe naar en zielig het is om te verliezen en hoe succesvol het is om te winnen, met een dikke knipoog. Wat ook heel veel verbinding geeft is om taalles te geven en te nemen. Bij onze gasten die Arabisch spreken profiteert vooral Marlies ervan om deze taal, die zo van onze eigen taal verschilt onder de knie te krijgen. Ze maakt goede vorderingen, vindt het leuk en bij ons volgende bezoek aan Palestina kan dat natuurlijk heel goed van pas komen.

Een gast opnemen via TakeCareBnB is een waardevolle ervaring, voldoening aan beide kanten en er groeit een wederzijdse betrokkenheid. Heb je ook belangstelling? Kijk op https://takecarebnb.org

Omdat wijzelf al zo genieten van die heerlijke Daffee volgt hier het verhaal van Tamim Kbarh en Rahaf al Lymoni die door TakeCareBnB geholpen werden en nu hun eigen bedrijf hebben. Ze verkopen Daffee (dadelpittendrank)

Wat is Daffee?

Daffee is een warme drank, die qua bereidingswijze lijkt op koffie. Het wordt gemaakt van gemalen geroosterde dadelpitten en smaakt kruidiger, zachter dan koffie, maar even aromatisch. Het is een opwekkende drank die, anders dan koffie, veel voedingsstoffen bevat.

Kijk op hun webshop: https://www.daffee.nl/