Pax bestond op 5 mei 75 jaar!

Op 5 mei bestond de vredesbeweging 75 jaar. Op 5 mei 1948 kwamen acht jongeren bijeen in de wachtruimte van het treinstation in Utrecht samen met één bezielend verlangen: nooit meer oorlog.

Pax

PAX is de grootste vredesorganisatie van Nederland. We werken aan de bescherming van burgers tegen oorlogsgeweld, aan het beëindigen van gewapend geweld en het opbouwen van inclusieve vrede. Dit doen we in conflictgebieden wereldwijd, samen met lokale partners en mensen die, net als wij, vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig leven in een vreedzame samenleving.