Samen met een fors aantal andere organisatie maar voornamelijk met de Stichting MYZwolle for Ukraïne is deze tocht georganiseerd.

Wil je meer weten over wat Myzwolle onder andere doet, ga naar:  https://www.myzwolle.nl/

Vrijdag 24 februari 2023 is het een jaar geleden dat Rusland – na acht jaar eerder oorlog te zijn begonnen – de onmenselijke invasie in Oekraïne inzette. Een jaar met grote gevolgen en groot leed voor velen. Veel Zwollenaren hebben hun hart en huis opengesteld voor Oekraïners die thuis moesten verlaten. Uit solidariteit willen wij blijvende aandacht en bewustwording geven aan de situatie in Oekraïne.

 

Daarom heeft er op de 24 februari een stille tocht plaatsgevonden. Tijdens de tocht hebben wij slachtoffers herdacht en stonden we stil bij alle mensen die zich nu in noodsituaties bevinden.

 

De stille tocht ‘Vrede Toekomst’ begon met de interactieve stille tocht bij het Provinciehuis en aan het eind van de tocht zijn er wens-linten aan het Kerkbrugje opgehangen. Het tweede deel van de avond bestond uit een programma met speeches, een live verbinding uit Oekraïne, zang en een gedicht van de stadsdichter.

Vrede en Toekomst tocht 24-02-2023