Aanbieden klimaatstoel op 30 mei 2023

De Klimaatstoel of Toekomststoel is een idee dat een paar jaar geleden is gelanceerd door ambassadeur van Grootouders voor het Klimaat – Jan Terlouw. De Toekomststoel is hét symbool voor ‘generatiegerechtigheid’: om beleidsmakers en politici voortdurend – bij elke te nemen beslissing – te herinneren aan het belang van de kleinkinderen en alle toekomstige generaties, wereldwijd.

Ook in Zwolle is deze traditie opgepakt. Op 30 mei is de klimaatstoel aangeboden aan de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Overijsselse Provinciale Staten.

Eén van de grootouders las voor:
“We kunnen het tij nog keren, niet door polderen, niet door uitstellen, maar door daadkracht te tonen. Juist nu, nu er meerdere crises op te lossen zijn, mag niemand vergeten dat de grootste crisis, de klimaatcrisis is. Dus juist nu de overstap naar duurzame energie versnellen en gebruik van olie, kolen en gas zo snel mogelijk afbouwen. Politici moeten zich inspannen om bedrijven en burgers mee zien te krijgen in dat moeilijke verhaal. Samen kunnen we het oplossen!
Op naar een schone, leefbare wereld waarin geld en macht niet leidend zijn. Waarin onze kleinkinderen later niet hoeven te zeggen:
Waar was jij, wat deed jij toen het erom ging spannen?”